valium online

「在艱難的日子裏奮勇爭戰」靈修系列 2020年12月

 系列前言

                                                                                                                                                      賴若瀚牧師

2020年接近尾聲了。回顧這一年,不論是從國際關係、經濟民生、美國大選、科技發展或世界衛生等角度而言,都是充滿動蕩和轉折的一年。一切彷彿是盛極而衰,走進了歷史的拐點,步入了許多不可知的變數之中。

以色列人在歷史上,曾經面對亡國、被擄等許多迂迴曲折的起伏命運,但靠着神的憐憫與應許,在衰敗之中,他們仍然能夠浴火重生。在這些歷史的拐點中,屬靈的群體、神的子民 / 百姓,仍有着不可或缺的角色。

在艱難的日子裏,讓我們思想尼希米如何領導以色列人,為神的國度奮勇爭戰,並在當中看到在今日的世代裏,我們可以怎樣為基督而活,跟隨主到底。